O nás


Hlavní činnosti spolku:

Základním účelem a hlavní činností Spolku je zejména:

  1. podporovat rozvoj obce Černolice, zejména v oblasti kulturní a společenské
  2. spolupracovat s vedením obce a místními spolky a občany při utváření kulturního a společenského života v obci a jejím okolí
  3. usilovat o zlepšení životního prostředí a čistoty v obci
  4. pořádat kulturní akce a uměleckou činnost v obci
  5. zajišťovat finanční zdroje nezbytné pro správu svého majetku, pro běžnou činnost Spolku